View Nation
Rycholik

Achievement Showcase

Underdog Achievement


Rycholik is a nation led by Rycholik Ryszard on the continent of North America. Rycholik's government is a Oligarchy with very liberal social policies. Economically, Rycholik favors far left wing policies. The official currency of Rycholik is the Zloty. At 82 days old, Rycholik is an established nation. Rycholik has a population of 1,804,838 and a land area of 20,250.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 89.13. Pollution in the nation is a disaster. The citizens' faith in the government is at an all-time high with an approval rating of 100%.


Ja, Ryszard Michałowski, w pełnym zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym, w prawdopodobnie ostatnich chwilach mojego życia, spisuje wskazówki i życzenia odnośnie dalszego zarządzania nie tylko partią, ale też krajem.
1. Młodzież polska ma być otwarta na zmiany, wolna, ale i zindoktrynowana oraz życzliwa. Wymagam, aby dzieci nasze znały podział jedynie pomiędzy dobrem, a złem. Praworządnym komunistą, a demonicznym kapitalistą.
2. Wszystkie kobiety to królowe. Należy wprowadzić prawo, dzięki któremu nikt nie ma już prawa używać zwrotu "simp". Słowo to ma zostać wymazane ze wszystkich kolejnych wydań słowników nowomowy. Osoby dalej go używające, będą przetransportowywane do obozów pracy.
3. Obozy pracy mają nie zaprzestawać swojego działania. Wszyscy pracownicy dalej będą wykonywać przydzielone im prace, dzięki którym nasz kraj, staje się krajem lepszym i wznosi się ponad inne. Tak więc w ośrodkach produkowane będą: szyny, pociągi, wagony oraz inne niezbędne elementy transportu publicznego, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Tribune of internal Affairs of The Lost Empire
User ImagesUser Images


Basic Information
Nation Name:Rycholik VIP
Leader Name:Ryszard
Nation ID: 212469
Awards:
Founded:05/12/2020 (82 Days Old)
Last Activity:Active 5 hours ago
Discord Username:Vertez#5409
Unique ID:caf3c82a05afac98ad35c217
International Relations
Alliance:The Lost Empire Alliance Flag
Government
Alliance Seniority:64 days
Color Trade Bloc: Atlan's Aqua
Nation Page Visits:1,731
Recent Visitors: VIP Only 2 nations from 2 alliances in past 24 hours
Economic
Population: 1,804,838
Infrastructure: 22,000.00
Land Area: 20,250 sq. miles
Avg Pop Density: 89.13 people/sq. mi
GDP: $5,922,309,385.00
GDP per Capita: $3,281.35
Economic Policies: Far Left
Currency:Currency Image
Domestic
Government Type: Oligarchy Govt Icon
Domestic Policy: Urbanization Urbanization Icon
Social Policies: Liberal
State Religion: Judaism Judaism
Approval Rating: 100% (329.89)
Pollution Index: 5,951 points
Radiation Index: 51.70 R (Global: 26.16 R)
OBL Team:Yes
Military
Nation Rank:#1,918 of 23,336 Nations (8.22%)
Nation Score: More Information 1,843.97
War Policy: HelpPirate Pirate Icon
Soldiers:
Casualties:
Killed:
147,427
115,613
259,072
Tanks:
Lost:
Destroyed:
0
343
1,671
Aircraft:
Lost:
Destroyed:
750
23
26
Ships:
Lost:
Destroyed:
20
0
6
Spies:Unknown
Missiles:
Launched:
Eaten:
0
0
0
Nuclear Weapons:
Launched:
Eaten:
0
0
0
Nation Stats
Infrastructure Destroyed:21,812.88
Infrastructure Lost:161.00
Money Looted:$101,088,077.89
Wars Won:60
Wars Lost:0
Bounties

There are no posted bounties on this nation.

Map
11 Cities [M]
Nation Activity
07/31 03:58 pm - founded a new city, Mi sie nie oplaca.
07/18 12:10 pm - Rycholik declared war on Waffiopolis for the reason of "We have come to liberate you".
07/18 12:07 pm - Rycholik declared war on Shuriman Empire for the reason of "We have come to liberate you".
07/17 01:49 am - Rycholik declared war on Balkaeslavian Union for the reason of "Inactive raid. DM for peace.".
07/17 01:47 am - Rycholik declared war on Weshern for the reason of "Inactive raid. DM for peace.".
07/17 01:46 am - Rycholik declared war on Shinovar for the reason of "Inactive raid. DM for peace.".
07/14 03:41 pm - Rycholik declared war on Skystead for the reason of "Inactive RAID pm peace".
07/13 11:54 pm - Ryszard built a new project: Emergency Gasoline Reserve
07/08 11:06 am - Rycholik declared war on United Macedonia for the reason of "Raid. PM for peace".
07/07 06:22 pm - Rycholik declared war on Sardines for the reason of "Tech Raid, PM for peace.".
07/06 08:26 pm - Rycholik declared war on Sacrosanct Order of Allah for the reason of "A not-so-general dispute".
07/05 09:47 am - Rycholik declared war on Le Blu for the reason of "Raid. PM for peace".
07/04 08:54 pm - Rycholik declared war on Balkaeslavian Union for the reason of "Raid. PM for peace".
07/04 01:51 pm - Rycholik declared war on Waffiopolis for the reason of "Luke... I am your father.".
07/04 01:48 pm - Rycholik declared war on Mogatopia for the reason of "Welcome to Orbis.".
07/04 01:47 pm - Rycholik declared war on Goand for the reason of "We don't like you".
07/02 09:23 pm - Rycholik declared war on Mokia for the reason of "You should have paid".
07/02 09:20 pm - Rycholik declared war on Rosice for the reason of "You should have paid".
06/30 06:51 pm - Rycholik changed location from Europe to North America.
06/30 06:31 pm - founded a new city, Ballistics.
06/30 06:31 pm - founded a new city, Weed.
06/30 06:30 pm - Ryszard built a new project: Ironworks
06/20 12:55 pm - founded a new city, Tarkov.
06/17 07:18 am - Rycholik declared war on Suur_Suomi for the reason of "Raid. PM for peace".
06/17 06:58 am - Rycholik declared war on Kolath for the reason of "Arrgh!".
06/17 06:58 am - Rycholik declared war on The Land of Saucin for the reason of "Luke... I am your father.".
06/15 12:04 pm - Rycholik declared war on New Peoples Rep of China for the reason of "Raid. PM for peace".
06/14 07:27 pm - Rycholik declared war on The Great Empire for the reason of "Raid. PM for peace".
06/14 07:27 pm - Rycholik declared war on Libertad for the reason of "Raid. PM for peace".
06/14 07:27 pm - Rycholik declared war on Fraise for the reason of "Raid. PM for peace".
Nation Score Over Time
Score Component Breakdown
3 National Projects
Emergency Gasoline Reserve
Emergency Gasoline Reserve is a national project that boosts Oil Refineries' production by 100% nationwide.
Intelligence Agency
Intelligence Agency is a national project that allows you to do two espionage operations per day instead of one and train up to 60 spies.
Iron Works
Ironworks is a national project that boosts Steel Mills' production by 36% nationwide.