View Nation
Rycholik

Achievement Showcase

Underdog Achievement


Rycholik is a nation led by Rycholik Ryszard on the continent of North America. Rycholik's government is a Oligarchy with very liberal social policies. Economically, Rycholik favors far left wing policies. The official currency of Rycholik is the Zloty. At 205 days old, Rycholik is an old nation. Rycholik has a population of 2,818,619 and a land area of 26,000.00 sq. miles. This gives it a national average population density of 108.41. Pollution in the nation is almost non-existent. The citizens' faith in the government is completely depleted with an approval rating of 0%.


Ja, Ryszard Michałowski, w pełnym zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym, w prawdopodobnie ostatnich chwilach mojego życia, spisuje wskazówki i życzenia odnośnie dalszego zarządzania nie tylko partią, ale też krajem. 1. Młodzież polska ma być otwarta na zmiany, wolna, ale i zindoktrynowana oraz życzliwa. Wymagam, aby dzieci nasze znały podział jedynie pomiędzy dobrem, a złem. Praworządnym komunistą, a demonicznym kapitalistą. 2. Wszystkie kobiety to królowe. Należy wprowadzić prawo, dzięki któremu nikt nie ma już prawa używać zwrotu "simp". Słowo to ma zostać wymazane ze wszystkich kolejnych wydań słowników nowomowy. Osoby dalej go używające, będą przetransportowywane do obozów pracy. 3. Obozy pracy mają nie zaprzestawać swojego działania. Wszyscy pracownicy dalej będą wykonywać przydzielone im prace, dzięki którym nasz kraj, staje się krajem lepszym i wznosi się ponad inne. Tak więc w ośrodkach produkowane będą: szyny, pociągi, wagony oraz inne niezbędne elementy transportu publicznego, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Tribune of internal Affairs of The Lost Empire badge.png

external-content-duckduckg2o.png


Basic Information
Nation Name:Rycholik
Leader Name:Ryszard
Nation ID: 212469
Awards:
Founded:05/12/2020 (205 Days Old)
Last Activity:Active 3 hours ago
Discord Username:Vertez#5409
Unique ID:cb0cf3109e61373be1c18de4
International Relations
Alliance:The Lost Empire Alliance Flag
Centurion
Alliance Seniority:165 days
Color Trade Bloc: Atlan's Aqua
Commendations: 5
Denouncements: 3
Nation Page Visits:5,177
Economic
Population: 2,818,619
Infrastructure: 21,171.38
Land Area: 26,000 sq. miles
Avg Pop Density: 108.41 people/sq. mi
GDP: $1,915,114,191.00
GDP per Capita: $679.45
Economic Policies: Far Left
Currency: Currency Image Zloty
Domestic
Government Type: Oligarchy Govt Icon
Domestic Policy: Urbanization Urbanization Icon
Social Policies: Liberal
State Religion: Judaism Judaism
Approval Rating: 0% (-116.73)
Pollution Index: 0 points
Radiation Index: 270.35 R (Global: 238.34 R)
OBL Team:Yes
Military
Nation Rank:#1,750 of 17,106 Nations (10.23%)
Nation Score: More Information 2,194.91
War Policy: HelpPirate Pirate Icon
Soldiers:
Casualties:
Killed:
194,072
337,791
595,368
Tanks:
Lost:
Destroyed:
1,572
13,755
11,277
Aircraft:
Lost:
Destroyed:
669
814
492
Ships:
Lost:
Destroyed:
78
21
80
Spies:Unknown
Missiles:
Launched:
Eaten:
0
0
3
Nuclear Weapons:
Launched:
Eaten:
0
0
1
Nation Stats
Infrastructure Destroyed:32,378.77
Infrastructure Lost:4,989.00
Money Looted:$110,576,519.64
Wars Won:66
Wars Lost:0
Bounties

There are no posted bounties on this nation.

Map
13 Cities [M]
Nation Activity
12/03 02:38 am - Rycholik has publicly commended the nation of The Empire of Tepes led by MrPineapple.
12/02 07:56 pm - MrPineapple of The Empire of Tepes has publicly commended the nation of Rycholik.
12/01 03:38 am - HariMoment of Isopods United has publicly denounced the nation of Rycholik.
11/27 05:25 pm - RedKozak of TEBIT has publicly denounced the nation of Rycholik.
11/27 02:17 pm - Rycholik has publicly denounced the nation of TEBIT led by RedKozak.
11/27 02:13 pm - Rycholik had war declared by TEBIT for the reason of "TKR says hello".
11/23 09:30 pm - Malleator of Mechanicus has publicly commended the nation of Rycholik.
11/23 08:02 am - Rycholik has publicly commended the nation of The Shadow Kingdom led by Alvary.
11/23 08:01 am - Rycholik has publicly commended the nation of Land of Enigma led by Dyana.
11/23 12:07 am - hidude45454 of Western Union has publicly commended the nation of Rycholik.
11/21 07:59 pm - Hughes of Fishtopia has publicly denounced the nation of Rycholik.
11/21 04:01 pm - Quorthon of Federation of Hades has publicly commended the nation of Rycholik.
11/21 03:57 pm - Alvary of The Shadow Kingdom has publicly commended the nation of Rycholik.
11/15 03:05 pm - Rycholik had war declared by Anchorage of the Death Curse for the reason of "All your base are belong to us".
11/10 02:00 pm - Rycholik had war declared by Cavendish for the reason of "We like taking candy from babies".
11/10 01:58 pm - Rycholik had war declared by Beta Panda for the reason of "You're a disease, and I'm the cure.".
11/04 04:42 pm - Rycholik declared war on The Peoples Nation Of Moose for the reason of "TLE counter".
11/02 08:39 pm - Rycholik declared war on New XGA for the reason of "TLE counter".
10/23 11:55 am - founded a new city, Europa Universalis 4.
10/10 08:20 am - founded a new city, koszulki.
Nation Score Over Time
Score Component Breakdown
3 National Projects
Emergency Gasoline Reserve
Emergency Gasoline Reserve is a national project that boosts Oil Refineries' production by 100% nationwide.
Intelligence Agency
Intelligence Agency is a national project that allows you to do two espionage operations per day instead of one and train up to 60 spies.
Iron Works
Ironworks is a national project that boosts Steel Mills' production by 36% nationwide.