View Alliance
The United Order of Concordia

Flag

 

WzVazbTZczRosXD+1LV8gAAEIQAACEIBA0gigAEzaGaE9EIAABCAAAQhAAAKJIPDTrwtMGX0VC3DxBoskok00AgIQgAAEIAABCBRCAAVgIdTYBwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACFUIABWCFnCiaCQEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBQgigACyEGvtAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQKBCCKAArJATRTMhAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIFAIARSAhVBjHwhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIVAgBFIAVcqJoJgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAECiGAArAQauwDAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIEKIYACsEJOFM2EAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgEAhBFAAFkKNfSAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgUCEEUABWyImimRCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQKIQACsBCqLEPBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQqhAAKwAo5UTQTAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAKFEEABWAg19oEABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQIUQQAFYISeKZkIAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoBACKAALocY+EIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCoEAIoACvkRNFMCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQgUQgAFYCHU2AcCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhVCAAVghZwomgkBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgUIIoAAshBr7QAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCECgQgigAKyQE0UzIQABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBQCAEUgIVQYx8IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCFQIARSAFXKiaCYEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABAohgAKwEGrsAwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBCiGAArBCThTNhAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAIQRQABZCjX0gAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIFAhBFAAVsiJopkQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACECiEAArAQqixDwQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEKoQACsAKOVE0EwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAAChRBAAVgINfaBAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgECFEEABWCEnimZCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQKAQAigAC6HGPhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQqBACKAAr5ETRTAhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIFEIABWAh1NgHAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIVQgAFYIWcKJoJAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIFCCKAALIQa+0AAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoEIIoACskBNFMyEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgUAgBFICFUGMfCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhUCAEUgBVyomgmBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQKIYACsBBq7AMBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgQohgAKwQk4UzYQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQCEEUAAWQo19IAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBQIQRQAFbIiaKZEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhAohAAKwEKosQ8EIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCqEwP8BxWLXXVV7ETIAAAAASUVORK5CYII=
qFIAAAAASUVORK5CYII=
wNPnG2MfDSdFAAAAABJRU5ErkJggg==

 

General Secretary: 

Giovanni Rose

Deputy Secretary-General: 

Vacant

Secretary of Internal Affairs: 

Vacant

Secretary of Foreign Affairs: 

Tribaled

Secretary of Military Affairs: 

Vacant

Secretary of Economic Affairs: 

Vacant

 

Justices of Sapientia:

 Vacant

 

DISCORD IS MANDATORY FOR MEMBERS AND FOREIGN AFFAIRS

 

https://discord.gg/akDKXyAyur

 

46c7icbCIZXXnVTaJHqixKocN5othjgFPv6IPHgOKIcS4tEwM+iBJJxjih2JWNoSKeWzKjTVVEFggoihiHz13FeMrHyik9WV5MWSkLi6hKSgIBRRDj5t37Ikk0J05m4d2neX59JR8+KYkRoCpRLgKyJgbvoS+kH4lfn7uCQV3aYbBbB5GNXLODUm6P1YsqAlVAQNbE4G1DTnHPpKgocXIVMFCLqAi8hICsifFSb9QLKgI6QkAlho6AVJtRFgIqMZRlT7U3OkJAJYaOgFSbURYCKjGUZU+1NzpCQCWGjoBUm1EWAioxlGVPtTc6QkAlho6AVJtRFgIqMZRlT7U3OkLgPy9rkmJdAs70AAAAAElFTkSuQmCC
3gAAAAASUVORK5CYII=

https://discord.gg/uW5hDDwDRT

B9wW8+9gYLh6QAAAABJRU5ErkJggg==

Basic Information
Alliance Name: The United Order of Concordia (UOC)
Secretary General:Tribaled
Deputy Sec General:Vacant
Secretaries:Vacant
Founded:04/25/2021 (145 Days Old)
Color Trade Bloc: Aurorian Purple
Members:0
Alliance Rank:#309 of 410 (75.37%)
Score:0.00
Avg Score:0.00
Discord Server:Click Here
Accepting Members:Yes!
Statistics
Vacation Mode Members:1 (100%)
Beige Nations:0 (0%)
Gray Nations:1 (100%)
Alliance Treasures:0
Alliance Treasure Bonus: Help0.00%
Total Cities:8
Total Infrastructure:3,728.47
Total Land:12,750.00
Total Population:466,267
Total GDP:$158,153,350
Total Soldiers:0
Total Tanks:0
Total Aircraft:0
Total Ships:0
Total Missiles:0
Total Nuclear Weapons:0
Wars Won:23
Wars Lost:16
Applicants
No Applicants
Alliance Score Over Time
Treaties
TypeAllianceText
MDP United Socialist LeftN/A
ODoAP CENTRELINK AAALink